Definicja oraz charakterystyka dźwigni finansowej

Tradycyjną metodą stosowania dźwigni, czyli zwiększania kwoty, od której będą liczone zyski albo straty, w stosunku do posiadanego kapitału, jest zaciąganie pożyczek. Dlatego tradycyjną miarą wielkości zastosowanej dźwigni jest relacja wielkości zaciągniętych przez daną instytucję pożyczek do wielkości posiadanego przez nią kapitału. Stosowanie dźwigni finansowej zwiększa podejmowane przez daną instytucję ryzyko, ponieważ zwiększa wielkość potencjalnych strat …

Biuro Maklerskie Banku BPH premiuje swoich klientów

Biuro Maklerskie Banku BPH w innowacyjny sposób nagradza lojalnych klientów. Każda osoba, która posiada rachunek papierów wartościowych od co najmniej trzech lat i dokonuje przynajmniej jednej transakcji rocznie, automatycznie uzyska obniżenie prowizji o 0,01 punktu procentowego za każdą transakcję. Każde następne trzy lata działalności inwestycyjnej będą premiowane kolejną automatyczną zniżką o 0,01 proc. Na przykład klienci, …