Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań

telefon: 61 297 79 27
fax: 61 297 79 27
e-mail: biuro@dminc.pl

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ

Data wydania zezwolenia: 21.02.2012 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 03.03.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych