Caspar Asset Management S.A.
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań

Asset management: +48 61 855 16 14
Fundusze inwestycyjne: +48 801 881 444, 61 415 25 50
e-mail: am@caspar.com.pl

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ

Data wydania zezwolenia: 26.05.2010 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 03.03.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
4 – 69/2/4 – zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
5 – 69/2/5 – doradztwo inwestycyjne
6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych