Wszystko na temat IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to swoisty plan emerytalny, dzięki któremu możliwe jest gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę korzystając przy tym z ulgi podatkowej, która polega na odpisywaniu dokonywanych wpłat na IKZE od dochodu. IKZE działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Uczestnikiem …

Forex – szybki zysk czy strata?

Forex jest skrótem od angielskiej nazwy, stosowanym do określenia międzynarodowego rynku wymiany walut. Firmy, banki oraz instytucje kupują i odsprzedają różne waluty korzystając z potęgi Internetu. Transakcje można przeprowadzić 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu (soboty i niedziele są wolne). Celem handlu na rynku Forex jest wymiana waluty na inną, której cena jest …