RDM Wealth Management S.A.
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

telefon: +48 22 290 25 37
fax: +48 22 290 25 38
e-mail: biuro@rdmwm.pl

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ

Data wydania zezwolenia: 12.10.2010 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 03.03.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
4 – 69/2/4 – zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
5 – 69/2/5 – doradztwo inwestycyjne