Prime Selection Dom Maklerski S.A.
ul. Jana Pankiewicza 3
00-696 Warszawa

telefon: +48 22 417 58 60
e-mail: kontakt@psdm.pl

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ

Data wydania zezwolenia: 17.11.2015 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 03.03.2018 r.

Zakres działalności:
1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych